ประกาศ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 2562

 

1.การให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/7FM55UyeG0_1559814734.pdf

การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2562

 

2. การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/gjag12yj5o_1559814639.pdf