ประกาศ การคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

ประกาศฯ ยกย่อง รางวัล พฤหัสบดี 2562

 

รายละเอียดและใบสมัคร เพื่อขอรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 คลิกดูลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/iQYv5t6J0m_1558952362.pdf