ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 หากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่