ดร.พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

456