จ่าสิบตำรวจหญิงวนันยา เฮ้าวัน เป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562

แสดงความยินดี รางวัล พระพฤหัสบดี 62