จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรม 12 สิงหาคม 2561

P8100462 P8100467P8100436 P8100438 P8100443 P8100446 P8100447 P8100448 P8100449 P8100453 P8100456 P8100460 P8100469 P810047040D589F4-94BD-41FB-A215-7BB48022984D