ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 มี.ค.62  ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0004 ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0003ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0002ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0007 ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0008 ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0009 ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0010ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๙๐๓๑๓_0006