ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา การร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าว วันเด็ก ปี 62

 

 

 

 

 

 

 

วันเด็กปี 62_๑๙๐๑๑๕_0001    วันเด็กปี 62_๑๙๐๑๑๕_0002

วันเด็กปี 62_๑๙๐๑๑๕_0003      วันเด็กปี 62_๑๙๐๑๑๕_0004