ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมข้าราชการบำนาญที่เข้าสู่ระบบการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าว ผอ.สกสค.ฉช.มอบอาหารและยาให้ครูที่กักต