ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา และคณะได้นำของที่ระลึกออวพรปีใหม่

 

 ข่าว ออมสิน มอบของขวัญ 15 ม.ค.62

ออมสินปี 62_๑๙๐๑๑๖_0001 ออมสินปี 62_๑๙๐๑๑๖_0002