ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

(ขยาย) การรับสมัคร ชพค. ชพส

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างค่ะ

1.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

https://drive.google.com/file/d/1UTKgssodveSW4ycJoWsSz4s7NH0lRg0t/view?usp=sharing

2. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.

https://drive.google.com/file/d/1Ppn55G1qPLD2w-It7MLkgdgzhIftU5wW/view?usp=sharing