ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

(ขยาย) การรับสมัคร ชพค. ชพส

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างค่ะ

1.ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

https://drive.google.com/file/d/1Gm60KvlG0UJp4ozNOFPTXYGjJ_r9Vvbo/view?usp=sharing

– ใบสมัคร ช.พ.ค. (แก้ไข ใบรับรองแพทย์)

https://drive.google.com/file/d/1LCW_C8A2fHv19rGuvBi3-6uAE7QaxR2E/view?usp=sharing

2. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.

https://drive.google.com/file/d/1bx5HO60v2kDtPb12AdSNwHgmhazJJTYv/view?usp=sharing

– ใบสมัคร ช.พ.ส. (แก้ไข ใบรับรองแพทย์)

https://drive.google.com/file/d/1qA0Co4KTMJphh7pTr68QkHEKhl87gznE/view?usp=sharing