กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad”

เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2558  สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad”  ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

S__2940978   S__2981890    S__2981893   S__11051010   S__11051019