การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

Untitled-2

ประกาศ การรับสมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ ปี 63

91854370_3161006800590363_714973391764848640_n S__7946294

ช.พ.ค.1ช.พ.ค.2

 

ช.พ.ส.1ช.พ.ส.2

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
มีมติ…
– ขยายการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.พิเศษไปอีก 3 เดือน
– ชลอการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ออกไป 6 เดือน
🎊สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี โทร  0 3851 2561, 06 2604 0636 และ 0 3302 2310*****รายละเอียดการสมัคร 👇👇
👉👉👉

 

ช.พ.ค.

https://drive.google.com/file/d/176MQf3TJ2Lpc9YvxOq_NQ-XtTypmLKD5/view?usp=sharing

 

ช.พ.ส.

https://drive.google.com/file/d/1xVIuDCsUVhmRZfTz-g8HoFIP8RUb2NoM/view?usp=sharing