การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าว ประชุม 2 ก.ย.61

ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0004 ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0013 ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0022 ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0077ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0086ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0097ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0052ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0043ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0030 ประชุม 1-2 ก.ย.61_๑๘๐๙๐๓_0035