การประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบ “แนวทางการจัดโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว รูป ประชุมหนี้สินครู 8 9 ก.ค.63

 

S__13344774 S__13344780 S__13344781 S__13344787 S__13344788 S__13344789 S__13344791 S__13344794 S__13344797 S__13344799S__13361246S__13361249S__13361250S__13361264S__13361256S__13361255S__13361253S__13361252