การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าว ต้อกระจก ครั้งที่ 2 (10 พ.ค.61)

S__3547149

S__3547160

S__3547163

S__3547168

S__3547177

S__3547178

S__3547181

S__3547185

S__3547188

S__3547191