การตรวจแผลหลังผ่าตัดต้อกระจกของโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิเงทรา

ข่าว การตรวจแผลหลังผ่าตัดต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิเงทรา (25 พ.ค.61)

P5250237

P5250240

P5250241

P5250243

P5250252

P5250248