การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัลพระพฤหัสบดี ปี 63

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3759

✍️ สกสค. ประกาศ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังแนบค่ะ 👇👇
http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/tBUQ9fIO1L_1592464003.pdf