จ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่  20  มิถุนายน  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  จ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  ของ นายชนธัญ  ผดุงเวช  ให้กับ นางธัญลักษณ์  ผดุงเวช  (ภรรยา)

45116