ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำห้องสมุดหนังสือเพื่อสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ ทุกวันเวลาราชการ

36147          36146            36145          36144