ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุท่านใดสนใจ มาได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อ.xlsx         77607