ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ไหว้พระ 9 วัด ที่อยุธยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้พาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุไหว้พระ 9 วัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9482             9483            9918               9919                   9920 9921           9922            9989