ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

97/4-5 หมู่7 ถนนเทพคุณากร ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 3851 2561

E-Mail : chachoengsao@otep.mail.go.th